ĐỪNG ĐỂ CÁC CHÁU BỊ ĐEO KÍNH OAN

26 May 2017

Tật khúc xạ Cận thị-Viễn thị-Loạn thị-Lão thi và đặc biệt là nhược thị là vấn đề nóng hiện nay của ngành Nhãn khoa.Tật khúc xạ nếu không

được phát hiện và điều trị sớm có thể dẫn đến mù lòa.

Khi các cháu mắc tật khúc xạ cha mẹ cần đưa các cháu đến các cơ sở chuyên khoa Mắt có giấy phép để được khám và chỉ định đúng số kính vì: Khúc xạ Nhãn khoa là một lĩnh vực mới được đào tạo tại Việt Nam-Các BS, Cử nhân chuyên về khúc xạ sẽ là địa chỉ tin cậy nhất để khám và chỉ định kính cho các cháu nhằm tránh đeo kính oan.

Theo qui định của Bộ Y tế Phòng khám chuyên khoa Mắt để được khám và chỉ định KÍNH THUỐC cần có chứng chỉ được đào tạo về khúc xạ và mài lắp kính

Để khám khúc xạ (nhất là ở trẻ em-các bác sỹ cần làm liệt điều tiết )-các cửa hàng kính thuốc không có nhân viên được đào tạo về khúc xạ không phải là nơi khám kính và chắc chắn sẽ khám kính sai(Vì họ không có khức năng khám kính thuốc)

KÍNH THUỐC ĐÚNG CẦN

= Đúng số kính (Sẽ rất khó khám với trẻ em)

=Tâm của kính phải trùng với khoảng cách đồng tử của Mắt

=Kính phải đúng trục

ĐEO KÍNH KHÔNG ĐÚNG

Gây nhức mỏi Mắt

Gây tăng độ cận của Mắt

Gây nhược thị

Bs chuyên khoa cấp 2 Mắt-Khúc xạ  Nguyễn Thành Tuấn

Last modified on Friday, 29 December 2017 15:53
Default Theme
Layout
Body
Background Colorddd
Text color
Top
Background Color
Text color
Bottom
Bottom Background Image
Background Color
Text color